HISTORIA I MISJA ZAKŁADU

Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności jest jednostką organizacyjną Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jednostka została utworzona zarządzeniem JM Rektora SUM w Katowicach z dnia 21.06.2013 r. Zadaniem Zakładu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz uczestniczenie w procesie dydaktycznym. Aktualnie w Zakładzie zatrudnione są cztery osoby jako nauczyciele akademiccy oraz jedna osoba na stanowisku techniczno-naukowym. Funkcję kierownika Zakładu pełni obecnie dr hab. n. o zdr. Marek Kardas. Zakład mieści się w budynku Katedry Dietetyki położonym w Kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze-Rokitnica.

Obszar działalności naukowo-badawczej Zakładu obejmuje następujące zagadnienia:

 • opracowywanie naukowych podstaw kształtowania jakości żywności w procesie technologicznym;
 • ocenę zmian wartości odżywczej produktów spożywczych na skutek zastosowanych procesów technologicznych;
 • ocenę wpływu procesów technologicznych na wybrane cechy sensoryczne żywności;
 • badanie wiedzy konsumenckiej w zakresie problematyki jakości zdrowotnej żywności;
 • wykorzystanie analizy sensorycznej w ocenie jakości żywności;
 • ocenę zachowań konsumenckich związanych ze spożywaniem żywności w kontekście jej cech organoleptycznych;
 • określanie konsumenckich kryteriów jakości w oparciu o czynniki kształtujące ich preferencje.

TERMINY KONSULTACJI

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu drogą e-mailową.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami akademickimi w dniach :

 • dr hab. n. o zdr. Marek Kardas - wtorek (godz. 9:00-10:00)
 • dr n. med. Agnieszka Bielaszka - czwartek (godz. 9:00-10:00)
 • dr n. med. Agata Kiciak - piątek (godz. 9:00-10:00)
 • dr n. o zdr. Wiktoria Staśkiewicz-Bartecka - poniedziałek (godz. 13:00-14:00)

 

Konsultacje odbywają się poprzez platformę Microsoft Teams.

 

Istnieje możliwość ustalenia dodatkowego, indywidualnego terminu konsultacji poprzez kontakt drogą mailową z odpowiednim prowadzącym.

 

×

Dane kontaktowe

Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności
Katedra Dietetyki
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Jordana 19
41-808 Zabrze-Rokitnica

tel.: (0-32) 275-51-95

e-mail: techzyw@sum.edu.pl

Sekretariat czynny jest w dni robocze w godzinach: 08:00-15:00