HISTORIA I MISJA ZAKŁADU

Zakład Technologii i Oceny Jakości Żywności jest jednostką organizacyjną Katedry Dietetyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jednostka została utworzona zarządzeniem JM Rektora SUM w Katowicach z dnia 21.06.2013 r. Zadaniem Zakładu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz uczestniczenie w procesie dydaktycznym. Aktualnie w Zakładzie zatrudnione są cztery osoby jako nauczyciele akademiccy oraz jedna osoba na stanowisku techniczno-naukowym. Funkcję kierownika Zakładu pełni obecnie dr hab. n. o zdr. Marek Kardas. Zakład mieści się w budynku Katedry Dietetyki położonym w Kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zabrze-Rokitnica.

Obszar działalności naukowo-badawczej Zakładu obejmuje następujące zagadnienia:

  • opracowywanie naukowych podstaw kształtowania jakości żywności w procesie technologicznym;
  • ocenę zmian wartości odżywczej produktów spożywczych na skutek zastosowanych procesów technologicznych;
  • ocenę wpływu procesów technologicznych na wybrane cechy sensoryczne żywności;
  • badanie wiedzy konsumenckiej w zakresie problematyki jakości zdrowotnej żywności;
  • wykorzystanie analizy sensorycznej w ocenie jakości żywności;
  • ocenę zachowań konsumenckich związanych ze spożywaniem żywności w kontekście jej cech organoleptycznych;
  • określanie konsumenckich kryteriów jakości w oparciu o czynniki kształtujące ich preferencje.