O NAS

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

przy Zakładzie Technologii i Oceny Jakości Żywności


 
Uczestnictwo w pracach SKN stwarza możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności oraz pozwala rozwijać zainteresowania pracą naukowo-badawczą w czasie trwania studiów. Członkowie SKN angażują się w prace naukowe, organizacyjne i popularyzatorskie, czynnie uczestnicząc w wykładach, konferencjach naukowych oraz wyjazdach technologicznych.

Osoby zainteresowane pracą w SKN proszone są o kontakt z Opiekunem SKN dr n. med. Agnieszką Bielaszką.

Przewodniczącym Koła jest Mateusz Kapusta - adres email s82590@365.sum.edu.pl.