APETYT NA ZDROWE ŻYWIENIE - OPIS

APETYT NA ZDROWE ŻYWIENIE

                                                       

Projekt „Apetyt na zdrowe żywienie”  współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

Termin realizacji: 01.11.2022r. – 31.10.2024r.

Projekt realizowany przez pracowników Katedry Dietetyki na terenie jednostki położonej
w Kampusie SUM przy ul. Jordana 19 w Zabrzu-Rokitnicy oraz na terenie placówek szkolnych uczestników projektu.  

W ramach projektu zaplanowano zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów szkół średnich realizowane
z podziałem na moduły, które obejmują:

  • ocenę stanu odżywienia młodzieży, ocenę jakości produktów żywnościowych z wykorzystaniem metod sensorycznych, edukację młodzieży z zakresu zdrowego odżywiania na przykładzie wybranych kuchni świata, ocenę nawyków żywieniowych młodzieży.

Jakie korzyści dla uczestników projektu?

Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę, umiejętności praktyczne, większą świadomość żywieniową oraz odpowiednią motywację, co przyczyni się do kształtowania ich odpowiednich nawyków żywieniowych oraz do promowania prozdrowotnego stylu życia w zakresie zasad racjonalnego żywienia