BAZA DYDAKTYCZNA

Podstawą bazy lokalowej Zakładu jest budynek zlokalizowany przy ul. Jordana 19 w Zabrzu-Rokitnicy. Sale seminaryjne i ćwiczeniowe wyposażone są w sprzęt audiowizualny wspomagany bezprzewodowym dostępem do Internetu. Ze względu na specyfikę studiów kierunku dietetyka znaczną część powierzchni dydaktycznej stanowią pracownie analityczne i technologiczne.

 

PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ

Pracownia analizy sensorycznej zaprojektowana i wykonana jest zgodnie z normą PN-EN ISO 8589:2010. Oprócz pomieszczenia przygotowawczego pracownia wyposażona jest w 6 indywidualnych stanowisk oraz skomputeryzowany systemem umożliwiający realizację oceny sensorycznej. W ramach stanowisk komputerowych studenci oraz nauczyciele akademiccy mają możliwość skorzystania z oprogramowania do analizy statystycznej STATISTICA oraz programu DIETA 6.0 służącego do planowania i oceny żywienia badanych grup ludności na tle norm żywienia.

 

PRACOWNIE TECHNOLOGICZNE

Pracownie technologiczne są częścią systemu pomieszcze (w tym: magazynów artykułów spożywczych, pomieszczeń obróbki wstępnej i sali konsumpcyjnej). Pracownie zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii i wymogami systemów zapewnienia jakości żywności. Nowoczesny sprzęt i najnowsze dostępne rozwiązania technologiczne (płyty indukcyjne, piece konwekcyjno-parowe, zamrżarki szokowe) wspomagają zajęcia dydaktyczne. Studenci poznają cały ciąg technologiczny i zasady przyrządzania potraw funkcjonujący w placówkach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego (szpitali, przedszkoli, szkół, restauracji). Wyposażenie pracowni technologicznych obejmuje wiele najnowszych urządzeń służących do obróbki mechanicznej i termicznej żywności.