MODUŁY KSZTAŁCENIA

Zakład realizuje zajęcia wynikające z programu kształcenia na kierunku dietetyka.

Aktualne opisy przedmiotów (w tym sylabusy), programy zajęć oraz instrukcje dla studentów znajdują się pod linkami:

Studia Io

Studia IIo