APETYT NA ZDROWE ŻYWIENIE – 20-21.03.2024r.

APETYT NA ZDROWE ŻYWIENIE – 20-21.03.2024r.

W dniach 20 i 21 marca 2024 kolejna grupa uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina z Bytomia  uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „Apetyt na zdrowe żywienie", które realizowane były w Katedrze Dietetyki w Zabrzu-Rokitnicy.

W pierwszym dniu młodzież miała możliwość dokonać oceny jakości różnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem metod sensorycznych oraz przeprowadzić badanie analizy składu ciała. W drugim dniu uczniowie pogłębili wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania na przykładzie kuchni świata.

Zgodnie z założeniami projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, działania te mają pomóc w kształtowaniu nawyków żywieniowych młodzieży oraz przyczynić się do promowania prozdrowotnego stylu życia w zakresie racjonalnego żywienia.