KOLOROWO ZNACZY ZDROWO

WARSZTATY KULINARNO-EDUKACYJNE

Źródło: http://www.siemianowice.pl/samorzad/dokumenty/glos-miasta.1312/

 

„Kolorowo znaczy zdrowo” to projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Ścieżki Kopernika 2.0”. Jego adresatami są uczniowie uczęszczający do drugich klas szkół podstawowych na terenie Siemianowic Śląskich (docelowo 280 uczniów). Przedsięwzięcie realizowane jest przez pracowników Katedry Dietetyki.

 

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, które mają rozbudzić w młodzieży ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania.

 

O PROJEKCIE W MEDIACH: