APETYT NA ZDROWE ŻYWIENIE – 28-29.02.2024r.

28-29.02.2024r.

W dniach 28 i 29 lutego 2024 kolejna grupa uczniów, tym razem z klas 3 i 4 Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. F. Chopina z Bytomia  uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w ramach projektu „Apetyt na zdrowe żywienie", które realizowane były w Katedrze Dietetyki w Zabrzu-Rokitnicy.

W pierwszym dniu młodzież miała możliwość dokonać oceny jakości różnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem metod sensorycznych oraz przeprowadzić badanie analizy składu ciała. W drugim dniu uczniowie pogłębili wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania na przykładzie kuchni świata. Takie połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną to najlepszy sposób, aby kształtować świadomość żywieniową młodych osób.

Zgodnie z założeniami projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, działania te mają pomóc w kształtowaniu nawyków żywieniowych młodzieży oraz przyczynić się do promowania prozdrowotnego stylu życia w zakresie racjonalnego żywienia.