JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

UWAGA! Ćwiczenia realizowane są w pracowniach laboratoryjnych. Warunkiem uczestniczenia w ćwiczeniach jest odpowiedni ubiór ochronny (biały fartuch, obuwie zmienne).

UWAGA!!!

Przedmiot realizowany wyłącznie w semestrze zimowym.

STUDIA STACJONARNE

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu, m.in:

  • karty przedmiotu (cz. 1 i cz. 2),
  • harmonogram z wykazem tematów zajęć i nazwiskami osób prowadzących (tzw. program zajęć),
  • regulamin przedmiotu,

znajdują się w kursie/zespole MS Teams. Link do kursu: JiBŻ-DUS

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu, m.in:

  • karty przedmiotu (cz. 1 i cz. 2),
  • harmonogram z wykazem tematów zajęć i nazwiskami osób prowadzących (tzw. program zajęć),
  • regulamin przedmiotu,

znajdują się w kursie/zespole MS Teams. Link do kursu: JiBŻ-DUN