WYBÓR TEMATU PRAC DYPLOMOWYCH

ROK AKADEMICKI 2023/2024

Szanowni Studenci,
w związku ze zbliżającym się terminem wyboru tematu prac dyplomowych, uprzejmie informujemy, że wśród licznych tematów realizowanych przez pracowników Zakładu,
szczególnie polecamy następujące zagadnienia badawcze:
 • Ocena sposobu żywienia, wiedzy żywieniowej oraz stanu odżywienia różnych grup ludności.
 • Sensoryczna ocena jakości żywności a preferencje konsumenckie.
 • Ocena wiedzy konsumenckiej w zakresie problematyki zdrowotnej żywności.
 • Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w ocenie jakości żywności.
 • Analiza asortymentu oraz ocena spożycia wybranych produktów żywnościowych.
 • Ocena zachowań konsumenckich związanych ze spożywaniem żywności w kontekście jej cech organoleptycznych.
 • Sposób żywienia, aktywność fizyczna oraz skład masy ciała profesjonalnych i amatorsko trenujących sportowców (dyscypliny indywidualne oraz zespołowe).
 • Suplementacja w grupie sportowców oraz w innych populacjach osób zdrowych i chorych.
 • Wrażliwość sensoryczna w kontekście preferencji i częstości spożycia wybranych produktów spożywczych.
 • Znaczenie wybranych dodatków funkcjonalnych do żywności w kształtowaniu jej jakości sensorycznej.
 • Ocena wybranych wyróżników jakości sensorycznej żywności w kontekście preferencji żywieniowych konsumentów.
 • Jakość żywienia uczniów szkół średnich w aspekcie ryzyka wybranych schorzeń dietozależnych.
 • Czynniki kształtujące współczesne trendy żywieniowe.
 • Częstość spożycia produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego.