PRODUKCJA POTRAW DIETETYCZNYCH

UWAGA! Ćwiczenia realizowane są w pracowniach technologicznych. Warunkiem uczestniczenia w ćwiczeniach jest odpowiedni ubiór ochronny.

UWAGA!!!

Każdy student jest zobowiązany do stosowania rękawiczek ochronnych na zajęciach odbywających się w pracowniach technologicznych w Katedrze Dietetyki.

Zajęcia realizowane są wspólnie z pracownikami Zakładu Promocji Zdrowia.

 

STUDIA STACJONARNE

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu, m.in:

  • karty przedmiotu (cz. 1 i cz. 2),
  • harmonogram z wykazem tematów zajęć i nazwiskami osób prowadzących (tzw. program zajęć),
  • regulamin przedmiotu,

znajdują się w kursie/zespole MS Teams. Link do kursu: PPD - DLS

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu, m.in:

  • karty przedmiotu (cz. 1 i cz. 2),
  • harmonogram z wykazem tematów zajęć i nazwiskami osób prowadzących (tzw. program zajęć),
  • regulamin przedmiotu,

znajdują się w kursie/zespole MS Teams. Link do kursu: PPD - DLN